Main Course


Butter Paneer Masala (Serves 2)
Rs. 160.00
Malai Kofta (Serves 2)
Rs. 160.00
Kadhai Paneer (Serves 2)
Rs. 160.00
Palak Paneer (Serves 2)
Rs. 130.00
Kajoo Curry (Serves 2)
Rs. 160.00
Dum Aloo (Serves 2)
Rs. 100.00
Gatte ki Sabzi (Serves 2)
Rs. 100.00
Mutter Paneer (Serves 2)
Rs. 150.00
Seasonal Veg (Serves 2)
Rs. 100.00
Dal Makhani (Serves 2)
Rs. 130.00
Indori Dal Tadka (Serves 2)
Rs. 100.00
Chhole Masala (Serves 2)
Rs. 100.00